מכון מדת - המכון למדיניות תורנית


חזון:

בתוך כל השיח הישראלי, בגיבוש עמדות מוסריות כלפי נושאים שונים, ובתוך "סל הדעות" המוגש למקבלי ההחלטות חסרה קולה של העמדה המוסרית שעליה מושתת עם ישראל ומדינתו – עמדתה המוסרית של התורה. ב"שוק" הדעות המוגשות ע"י מכוני מחקר ומדיניות שונים, קיימות עמדות שונות ומגוונות, אך אין מי שיציג עמדה תורנית-מוסרית מגובשת ומעשית לבעיות הציבוריות העומדות על הפרק, ועל כן אין לתורת ישראל ולעמדתה השפעה על מקבלי ההחלטות ועל המרחב הציבורי.

צוות המכון:


מיכאל נכטילר

מנהל ומייסד ארגון "אקשיבה", מנהל "איגוד המטפלים החרדי", ויזם חברתי.
ראש המכון.צוות תלמידי חכמים

הרב מרדכי לוי, הרב אלעד כהן, הרב יעקב לסרי. תלמידים במסלול לדיינות. חברי בית המדרש "למען דעת" למנהיגות תורנית.פעילות המכון:


יישום:

פיתוח קשרים מול מקבלי החלטות (Lobbying). יצירת קבוצות חשיבה של דרגים שונים במגזר הציבורי. הטמעת נירות המדיניות במוסדות הציבוריים

צוותי מחקר ופיתוח:

תלמידי חכמים מובהקים, בהדרכה ובסיוע של אנשי מקצוע אשר יחקרו ויפתחו עמדה תורנית בנושאים השונים. כתיבה והגשה של חיבורים תורניים מקיפים ומקצועיים בנושאי המדיניות.

נירות מדיניות וניירות עמדה:

גיבוש וכתיבה על ידי צוות מקצועי בהתאם למתווה התורני שפותח.

כנסים, הרצאות וימי עיון:

הפקת הרצאות בנושאים בהם עוסק המכון, כנסים סביב חיבורי המכון, ימי עיון לציבור הרחב ולקבוצות מיקוד שונות

הוצאה לאור, שיווק ויח"צ:

פרסום העמדה התורנית ופעילויות המכון. מערך יח"צ לעמדות המכון. אתר אינטרנט. הוצאה לאור של פרסומי המכון. יצירת שיח ודיון ציבורי סביב העמדה התורנית