צוות המכון:


מיכאל נכטילר

מנהל ומייסד ארגון "אקשיבה", מנהל "איגוד המטפלים החרדי", ומקים סמינר "בנות חיל". יזם חברתי.
ראש המכון.צוות תלמידי חכמים

הרב מרדכי לוי, הרב אלעד כהן, הרב יעקב לסרי. תלמידים במסלול לדיינות. חברי בית המדרש "למען דעת" למנהיגות תורנית.